1961 Anayasasının Özellikleri Nelerdir


Reklamlar

Madde Madde 1961 Anayasasının Özellikleri Nelerdir

  • 1961 Anayasasında kuvvetler ayrılığı esas alınmıştır.
  • Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşmaktadır.
  • Yasaların kabulünde son sözü TBMM söylemektedir.
  • 1961 Anayasasında hukuk devleti ön plana çıkmıştır.
  • Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
  • Milli birlik komitesi kurulmuştur.
  • Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem ortaya çıkmıştır.
  • Temel hak ve hürriyetlere önem verilmiştir.
  • Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçilmiştir.

Reklamlar

Check Also

Türkiye’deki Akarsuların Genel Özellikleri Nelerdir?

Reklamlar Bu yazımızda Türkiye’deki akarsuların genel özellikleri nelerdir kısaca olarak ele alacağız. Maddeler halinde Türkiye’deki …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.