Fiilden İsim Yapan Ekler ve 20 Tane Örnek Kelimeler


Reklamlar

Bu yazımızda fiilden isim yapan ekler ve 20 tane örnek kelimeler kısaca olarak ele alacağız.

Kök olarak fiil olan kelimelerin ek almadan -mek -mak eklerini alıyorsa fiildir. Ancak ek aldıktan sonra isim olan kelimelere fiilden isim yapan ekler denmektedir.

Fiilden isim yapan yapım ekleri ve örnekleri şunlardır ;

 • ara+mak > aramak
 • sor+mak > sormak
 • kaç+ak > kaçak
 • göç+ek > göçek
 • düz+gün > düzgün
 • say+gı > saygı
 • sev+gi > sevgi
 • dal+gıç > dalgıç
 • sar+kaç > sarkaç
 • öğren+ci > öğrenci
 • öğret+men > öğretmen
 • doğ+u > doğu
 • bat+ı > batı
 • gel+enek > gelenek
 • gör+enek > görenek
 • aç+lık > açlık
 • seç+men > seçmen
 • uy+sal > uysal
 • düşün+ce > düşünce
 • bil+mece > bilmece

derszamani.net


Reklamlar

Check Also

Ünlü Türemesi Nedir Örnekler Veriniz

Reklamlar Bu yazımızda ünlü türemesi nedir örnekler veriniz kısaca ele alacağız. Türkçede kelimelerde -cık, -cik, -cuk, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.